top of page
Piles of Books

Teagmháil | Contact

Seoladh | Address

Cnocán Pádraig Naofa

6b Sráid an tSeipéil Uacht.

Iúr Chinn Trá 

Contae an Dúin 

BT34 2DS

Teagmháil | Contact

  • Facebook
  • X
  • Instagram

Pairceáil | Parking

Tá líon teoranta spásanna ar fáil in aice leis an fhoirgneamh, pairceáil do dhaoine faoi mhíchumas ina measc. Tá carr chlós díreach trasna ó na príomh-gheataí chomh maith. 

A limited number of parking spaces are available at the building. There is also a car park directly across from the main gates. 

bottom of page