top of page
OTMA Cover Photo.png

OTMA: Oriel Traditional Music Archive

Is é misean OTMA ná bailiúchán cuimsitheach de cheol, amhráin, taifeadáin agus déantúsáin a bhunú, chun ábhar a dhigitiú, a chaomhnú agus a roinnt, agus chun grúpaí pobal eile a chumasú chun amhlaidh a dhénamh.

Tá OTMA: Oriel Traditional Music Archive lonnaithe i nGaeláras Mhic Ardghail agus tá fáil roimh dhaoine teagmháil a dhéanamh chun tuilleadh eolais a fháil nó chun páirt a ghlacadh sa tionscadal. 

Ríomhphost: archiveoriel@gmail.com

Leathanach Facebook: OTMA ar Facebook

YouTube OTMA

OTMA's mission is to establish an inclusive collection of traditional music, songs, recordings and artefacts of Oriel performers, to digitise, preserve and disseminate the material collected and to enable other community groups in similar projects.  

OTMA: Oriel Traditional Music Archive is based in Gaeláras Mhic Ardghail and people ar welcome to get in touch to find out more information or to take part in the project. 

Email: archiveoriel@gmail.com

Facebook Page: OTMA ar Facebook

YouTube OTMA

bottom of page