top of page
Ranganna Gaeilge Irish Language Classes Newry.png

Ranganna Gaeilge | Irish Classes

Cuireann Craobh an Iúir Comhaltas Uladh ranganna Gaeilge ar fáil ag leibhéil éagsúla in nGaeláras Mhic Ardghail. 

Tá ranganna éagsúla ar fáil ag gach stad san aistear foghlama teanga. 

  • Luath-fhoghlaimeoirí le Peadar 

  • Meánrang (íoctar) le Séamus 

  • Meánrang (uachtar) le Gearóid 

  • Ardrang le Muiris

Cuirtear ranganna breise ar fáil dóibh siúd atá ag obair i dtreo Fáinne Óir a bhaint amach chomh maith. 

Cúrsa Úr d'Fhoghlaimeoirí Úra 

Cad é, Cé agus Cá huair? 

Tá rang nua á mhúineadh ag Niall Comer do ghlantosaitheoirí úra nach bhfuil aon eolas acu ar an teanga. 

Coinnigh súil amach sa rannóg nuachta anseo agus ar ne meáin shóisialta le tuilleadh eolais maidir le dátaí téarmaí a fháil. 

 

Newry Branch Comhaltas Uladh provide Irish language classes at various levels in Gaeláras Mhic Ardghail.

Classes are available at every stage in the language learning journey. 

  • Early learners le Múinteoir Peadar 

  • Intermediate (lower) with Séamus 

  • Intermediate (upper) with Gearóid 

  • Higher level with Muiris

Additional classes are available for those working towards achieving a Gold Fáinne. 

New Course for Absolute Beginners  

What, who and when?  

Niall Comer is now teaching a new class for absolute beginners with no previous experience on the language. 

Keep an eye on the news page here and on social media for more information on upcoming term dates.

bottom of page